Gröna Grinden

Gröna Grinden

är en möjlighet till öppning att utveckla sig själv och sin framtid.

2016 startade en ekologisk grönsaksodling som ett samverkansprojekt

mellan människor från olika kulturer.