Hem

Backagården är en genuin ölandsgård från 1800-talet i Glömminge på mellersta Öland, 8 km norr om brofästet.

Verksamheterna som bedrivs på gården strävar efter en ekologisk vision.